header banner
Default

Update 2: Klanten van ING melden twee afschrijvingen als gevolg van een storing


Table of Contents

  De Nederlandse bank ING lijkt sinds de nacht van zaterdag op zondag te kampen met een storing, waardoor bij sommige klanten bedragen dubbel worden afgeschreven. Waar de problemen door worden veroorzaakt is nog niet bekend.

  Op AlleStoringen zijn binnen een aantal uur duizenden meldingen binnengekomen. Gebruikers geven massaal aan dat ING bedragen dubbel heeft afgeschreven. Het lijkt vooral te gaan om pinbetalingen van zaterdag, die vannacht nogmaals zijn afgeboekt. ING heeft nog niet gereageerd op de klachten. Ook op zijn statuspagina maakt de bank op het moment van schrijven nog geen melding van een storing.

  Update, 13.40 uur: een woordvoerder van ING zegt tegen De Telegraaf dat er hard gewerkt wordt om het probleem op te lossen. Het zou volgens de woordvoerder niet gaan om daadwerkelijke dubbele afschrijvingen, maar alleen zo lijken omdat de reserveringen van de betalingen door een fout niet zijn weggehaald. Specifiek gaat het om pinbetalingen die zaterdag tussen 12:00 en 15:30 plaatsvonden, schrijft De Telegraaf.

  Update, 17.40 uur: de storing is inmiddels verholpen, bevestigt een ING-woordvoerder aan De Telegraaf.

  Sources


  Article information

  Author: Jessica Adams

  Last Updated: 1698541803

  Views: 783

  Rating: 4.5 / 5 (59 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jessica Adams

  Birthday: 1947-01-30

  Address: 939 Jenkins Ford, Angelaside, VT 23860

  Phone: +4647103114679711

  Job: Chemical Engineer

  Hobby: Board Games, Knitting, Gardening, Playing Piano, Geocaching, Bird Watching, Reading

  Introduction: My name is Jessica Adams, I am a courageous, priceless, spirited, frank, Colorful, dear, variegated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.