header banner
Default

Will Wright, de bedenker van zowel SimCity als The Sims, presenteert de ideeën voor zijn game met nft-basis


Table of Contents

  Will Wright, bedenker van SimCity en The Sims, heeft zijn 'metaverse-nft-game op de blockchain' getoond. Opvallend is dat Wright juist niets zegt te hebben met het verkopen van nft's. Hij wil het systeem in plaats daarvan inzetten voor 'veilige transacties tussen spelers'.

  Wright omschrijft zijn wereld van VOXverse in een video en in een gesprek met Axios. De wereld is bewoond door de Voxes, al bestaande nft-personages die door nft-platform Gala Games ontworpen zijn. Wright heeft daar een hele wereld omheen ontworpen. Omdat de personages kubusachtig zijn, zal de wereld ook een kubus zijn, met een ander type bioom op ieder vlak van de kubus. Boven op de kubus zit de hoofdstad van de game, op de andere vlakken verschillende werelden, zoals bergen en oceanen. "Over de onderkant praten we niet", vertelt Wright.

  Spelers kunnen in de wereld een stukje grond kopen, waarop ze een zelf ontworpen gebouw kunnen plaatsen, maar ook het ontwerpen van voertuigen en andere voorwerpen moet mogelijk worden. Ze kunnen ook werken, ondernemingen opzetten en andere Voxes werk geven. Als de speler offline is, blijft de Vox aanwezig als npc. Ook komt er een relatiesysteem tussen de verschillende Voxes en kunnen spelers een reputatie in de game opbouwen op basis van de variabelen liked, trusted, feared en famous. Verder spreekt Wright van evenementen in de wereld, op basis van muziek, kunst en het sociale leven.

  Het ontwerp van de game wordt gemaakt door Will Wright en Lauren Elliott, die de videogameserie Where in the World is Carmen Sandiego maakte. Zij werken samen bij de indiegamemaker Gallium Studios. Volgens Axios wordt de 'werkelijke productie van de game bij Unity gedaan'. Dat is het bedrijf dat ook achter de gelijknamige game-engine zit. Een releasedatum voor de game wordt niet genoemd.

  Door Mark Hendrikman

  Redacteur

  Feedback • 21-10-2022 15:06113

  Sources


  Article information

  Author: Daniel Bennett

  Last Updated: 1698356403

  Views: 796

  Rating: 4.8 / 5 (41 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Daniel Bennett

  Birthday: 1936-11-11

  Address: 298 Dennis Road Apt. 933, Kellymouth, NC 67878

  Phone: +4641942646324215

  Job: Computer Programmer

  Hobby: Lock Picking, Sculpting, Calligraphy, Woodworking, Dancing, Archery, Telescope Building

  Introduction: My name is Daniel Bennett, I am a intrepid, irreplaceable, dazzling, apt, esteemed, Colorful, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.