header banner
Default

Intel meldt een daling van de verkoopcijfers als gevolg van de afname van de vraag naar chips


Table of Contents

  Intel heeft het afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht gedraaid, onder meer door dalende vraag naar pc's. De verkopen van Intels consumentendivisie daalden met 25 procent. Het bedrijf verlaagt de winst- en omzetverwachtingen voor de rest van 2022.

  Afgelopen kwartaal daalde de omzet van Intel naar 15,3 miljard dollar, 22 procent minder dan dezelfde periode in 2021. De chipmaker geeft aan dat dat komt door tegenvallende resultaten van zijn Client Computing- en Datacenter and AI-divisies, die respectievelijk richten op consumenten- en hpc-producten. Die bedrijfstakken zijn afgelopen kwartaal geraakt door 'ongunstige marktomstandigheden', zo schrijft het bedrijf. De Network and Edge-divisie en MobilEye, een Intel-dochterbedrijf dat werkt aan zelfrijdende auto's, behaalden volgens Intel juist een recordomzet.

  Ook de nettowinst daalde afgelopen kwartaal. Uitgaande van resultaten die zijn berekend volgens de gaap-principes, draaide het bedrijf afgelopen kwartaal 450 miljoen dollar verlies. De non-gaap-resultaten komen uit op een winst van 1,2 miljard dollar. Dat verlies in de gaap-resultaten is mede te wijten aan voorraadreserveringen voor toekomstige productreleases, die onder deze Amerikaanse generally accepted accounting principles als kostenpost tellen. Daarbij maakte Intel 155 miljoen dollar verlies bij het opschalen van zijn Foundry Services-divisie, waarmee het chips voor andere bedrijven gaat produceren.

  Wat ook bijdroeg, is de waardevermindering van 559 miljoen dollar die Intel moest afschrijven voor zijn Optane-divisie. Ceo Pat Gelsinger kondigde bij de presentatie van Intels kwartaalcijfers aan dat het bedrijf gaat stoppen met die geheugenproducten. Het bedrijf geeft aan dat het de komende tijd zijn Optane-activiteiten gaat afbouwen. Tweakers publiceerde vrijdag een achtergrondverhaal over het einde van Optane en waarom dat geen verrassing is.

  Voor het komende kwartaal verwacht Intel een omzet tussen de 15 en 16 miljard dollar, waar het eerder een projectie van 19,2 miljard dollar gaf. Voor het complete jaar verwacht het bedrijf een omzet van 65 tot 68 miljard dollar, een daling van maximaal 13 procent ten opzichte van eerdere verwachtingen. Het bedrijf verwacht wel dat dit het dieptepunt is, en denk dat de marges de komende kwartalen weer stijgen. Het bedrijf kijkt ook naar manieren om uitgaven op de korte termijn te verminderen. De plannen om nieuwe chipfabrieken te bouwen in de VS en Europa vallen daar volgens het bedrijf niet onder.

  Sources


  Article information

  Author: Juan Miranda MD

  Last Updated: 1704447962

  Views: 1137

  Rating: 4.9 / 5 (94 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Juan Miranda MD

  Birthday: 1946-08-07

  Address: 17572 Nicole Neck Suite 636, Riverachester, VT 79210

  Phone: +4252961372866145

  Job: Zoologist

  Hobby: Bowling, Baking, Origami, Wine Tasting, Skydiving, Tennis, Skateboarding

  Introduction: My name is Juan Miranda MD, I am a esteemed, rich, expert, unyielding, exquisite, unwavering, tenacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.