header banner
Default

Analyse viser at tre av fire privatinvestorer mister penger på bitcoin: – Det var full panikk (+)


Table of Contents

  De siste ukene har det utspilt seg en historisk finansskandale: FTX, en av verdens største kryptobørser, kollapset i november.

  I løpet av to knappe døgn var hele kryptoimperiet og milliardformuen til FTX-gründer Sam Bankman-Fried borte.

  Hjemme i Kristiansand satt kryptoinvestor Beatrice Anihiri (25) klistret til pc-skjermen i 14 timer i strekk og fulgte med på at kollapsen utfoldet seg.

  Sources


  Article information

  Author: Shannon Gomez MD

  Last Updated: 1698508442

  Views: 594

  Rating: 4.4 / 5 (56 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Shannon Gomez MD

  Birthday: 1942-02-25

  Address: 160 Cynthia Isle, North Kevin, MO 76593

  Phone: +4593176410255830

  Job: Paramedic

  Hobby: Swimming, Orienteering, Playing Piano, Card Games, Motorcycling, Geocaching, Gardening

  Introduction: My name is Shannon Gomez MD, I am a intrepid, Adventurous, courageous, dazzling, honest, dedicated, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.