header banner
Default

De crypto-belasting in Nederland: €1 miljoen in bitcoin, dit is alles wat je hebt


Ook in de gedecentraliseerde wereld van de crypto industrie ontkomt men er niet aan: de belastingdienst. Hoe het ook wendt of keert, over inkomsten betaalt men belasting, ook met cryptovaluta. Eerder was op onze site te lezen hoeveel men kwijt is aan belasting over een inkomen van €1 miljoen. Echter ligt de belasting betreffende bitcoin (BTC) wat gecompliceerder. Hoeveel belasting zou men moeten betalen over €1 miljoen aan BTC?

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Hoeveel belasting betaalt men over €1 miljoen aan BTC?

VIDEO: Cryptocurrency miljonair Livaneli werd met 100 euro miljonair | Nieuw Geld
VICE Nederland

In deze berekening wordt uitgegaan van een vermogen van €1 miljoen BTC. Het belaste bedrag is in dit geval het rendement dat de belastingdienst voorspelt dat je hebt behaald. Dat is voordelig, aangezien het rendement met bitcoin een stuk hoger kan liggen dan dat de belastingdienst voor beleggingen voorspelt. 

De belastingdienst gaat ervan uit dat de gemiddelde belegger met zijn investeringen in 2023 een rendement van 6,17% behaalt. Over bedragen tot €57.000 betaalt men geen belasting. Dat mag men dus eerst van het belastbare vermogen afhalen: €1.000.000 – €57.000 = €934.000. 

Vervolgens berekent men hoeveel rendement en dus winst de belastingdienst denkt dat je met je bitcoins hebt behaald. 6,17% over €934.000 is €58.183. Men betaalt dus belasting over het door de belastingdienst voorspelde rendement van 58.183 euro. Aangezien de box 3 (vermogen) belasting in 2023 32% bedraagt, zou dat neerkomen op een belasting van 32% × € 58.183 = € 18.619. Over een vermogen van €1 miljoen aan BTC betaalt men in 2023 dus jaarlijks €18.619 belasting.

€1 miljoen crypto als erfenis van ouder

VIDEO: Hoe betaal je 0 belasting op Cryptocurrency Inkomsten? #shorts
Boekhouderstotaal

Vergeleken met onder andere erfenis- en inkomstenbelasting valt het berekende bedrag wel mee. Dat is te wijten aan het feit dat de bitcoins al in het bezit zijn van de belegger. Men betaalt belasting over het rendement dat met de bitcoins gegenereerd wordt, niet over de bitcoins zelf.

Zou men van een ouder €1 miljoen aan BTC in een erfenis ontvangen, dan wordt daarvan allereerst €22.918 vrijgesteld. De belaste verkrijging is dan € 977.082. Daarover betaalt men €181.552 erfbelasting. Zou je dus €1 miljoen aan tokens van een ouder ontvangen, dan komt daarvan €818.448 in je eigen zak terecht.

Sources


Article information

Author: Kathleen Thomas

Last Updated: 1698102241

Views: 1296

Rating: 4.3 / 5 (43 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kathleen Thomas

Birthday: 1987-11-27

Address: 067 Eric Haven, Williamston, NH 51455

Phone: +4454384074347476

Job: Air Traffic Controller

Hobby: Camping, Skiing, Crochet, Dancing, Whiskey Distilling, Snowboarding, Amateur Radio

Introduction: My name is Kathleen Thomas, I am a valuable, risk-taking, artistic, accomplished, fearless, talented, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.