header banner
Default

Die polisie gebruik die ChipMixer-diens om cryptocurrency-afval offline te kry


Table of Contents

  Internationale politiediensten hebben ChipMixer offline gehaald, een dienst die gestort geld in kleine cryptovalutatokens verdeelde en mengde, waardoor het geld niet meer getraceerd kon worden. Op die manier werd geld witgewassen.

  Europol zegt samen met internationale politiediensten de infrastructuur achter het ChipMixer-platform offline te hebben gehaald. Daarbij zijn vier servers in beslag genomen en is de dienst niet meer te bereiken via internet. ChipMixer verdeelde gestort geld in kleine cryptovalutatokens, die binnen het platform chips werden genoemd. Die chips werden weer door elkaar gemengd, waardoor het onmogelijk was om het geld te traceren.

  ChipMixer was beschikbaar op het darkweb en het reguliere web. Het ontraceerbaar gemaakte cryptogeld kon weer in andere cryptovaluta worden omgezet of uitgewisseld worden voor cash. Europol claimt dat met ChipMixer mogelijk 152.000 bitcoin aan cryptovaluta is witgewassen, ofwel zo'n 2,73 miljard euro. De politiediensten verbinden dit witgewassen geld aan darkwebmarktplaatsen, ransomwaregroepen, illegale goederenhandel, kindermisbruikmateriaal en gestolen cryptovaluta. Ransomwaregroepen als Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma en Lockbit zouden ChipMixer hebben gebruikt.

  Bij de operatie namen de politiediensten 7TB aan data in beslag en 1906,4 bitcoin via 55 transacties. Dit komt neer op zo'n 44,2 miljoen euro. Aan de operatie deden de Belgische federale politie mee, evenals Duitse, Poolse, Zwitserse en Amerikaanse politiediensten.

  Sources


  Article information

  Author: Joel Booker

  Last Updated: 1697924403

  Views: 819

  Rating: 3.9 / 5 (55 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Joel Booker

  Birthday: 2001-10-27

  Address: USCGC Rodriguez, FPO AP 04983

  Phone: +4329697065046281

  Job: Social Media Manager

  Hobby: Skiing, Painting, Stamp Collecting, Mountain Climbing, Fencing, Chocolate Making, Running

  Introduction: My name is Joel Booker, I am a rich, rare, radiant, venturesome, audacious, exquisite, accomplished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.